CageFS virtualno okruženje onemogućava korištenje globalnog /tmp foldera unutar kojeg se nalazi socket za spajanje na PostgreSQL bazu podataka. Iz tog razloga PostgreSQL socket treba postaviti izvan /tmp foldera, u npr. /var/run/pgsql
mkdir /var/run/pgsql
chmod 0755 /var/run/pgsql
chown postgres:postgres /var/run/pgsql
Nakon toga u konfiguraciji PostgreSQL servisa treba podesiti da se koristi nova lokacija za unix_socket_directory
pico /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf
Linije:
unix_socket_directory = '/var/run/pgsql'
unix_socket_permissions = 0777
Novu lokaciju PostgreSQL socketa treba upisati u datoteci /etc/cagefs/cagefs.mp I zatim treba pokrenuti
cagefsctl --remount-all
Nakon toga obavimo restart PostgreSQL servisa
/etc/init.d/postgresql restart
Da bi cPanel PostgreSQL Databases/Wizard i phpPgAdmin radili preko nove PostgreSQL socket lokacije potrebno je kreirati symlink u /tmp folderu prema socketu u /var/run/pgsql folderu
ln -s /var/run/pgsql/.s.PGSQL.5432 /tmp/
Da bi php skripte radile preko nove socket lokacije potrebno je u postavkama spajanja PostgreSQL baze podesiti host na adresu “/var/run/pgsql”  ili treba kreirati symlink u CageFS /tmp folderu usera prema socketu u /var/run/pgsql folderu.
ln -s /var/run/pgsql/.s.PGSQL.5432 /var/cagefs/`cagefsctl --prefix USERNAME`/USERNAME/tmp/