Kako bi domene bile vidljive na Internetu, imenu domene potrebno je pridružiti domenske poslužitelje.

Domenski poslužitelji za besplatne domene

Za besplatne sekundarne domene i domene za fizičke osobe (.from.hr domene), osnovni i pomoćni domenski poslužitelji uređuju se online preko adrese www.dns.hr

Domenski poslužitelji za naplatne domene

Domenske poslužitelje za naplatne domene potrebno je prijaviti preko korisničkih stranica ili nam se obratite na e-mail adresu podrške.