FTP računi kreiraju se preko cPanel opcije FTP Accounts 


FTP accounts

Kreiranje računa

  1. Login – upisujete novo korisničko ime za korisnika kojemu otvarate FTP račun.
  2. Password – upišite lozinku koju želite ili je generirajte preko gumba “Password Generator”. Istu potvrdite upisujući je još jednom u polje Password (again).
  3. Directory – polje će se samo popuniti prema upisanom korisničkom imenu što će biti putanja do lokacije podataka novog korisničko računa na serveru. Svi direktoriji iznad upisanog neće biti dostupni tom FTP korisniku. To znači da neće vidjeti datoteke i ostale direktorije koji se nalaze u public_html i svemu nadređenom njemu.
  4. Quota – upisom broja MB ograničavate diskovni prostor FTP korisniku ili označenim “Unlimited” dopuštate mu da koristi sav dostupan diskovni prostor na hosting računu.
kreiranje FTP accounta

Nakon popunjenih polja kliknite na gumb Create FTP Account.


Prikazat će se poruka o kreiranom novom FTP računu i okvir FTP Accounts s pregledom kreiranih FTP računa. Svakom kreiranom FTP računu možete promijeniti lozinku (Change Password) i kvotu (Change Quota). Korisničko ime (username) i putanju (Path) ne možete promijeniti, već taj FTP račun morate obrisati pa ga kreirati ponovno s drugačijim podacima.


kreiran account


Configure FTP Client – prikazuje dodatne podatke za spajanje na FTP, kao što je npr. port 23131 koji mi koristimo. Ovdje stoje i tri FTP-a klijenta koje možete preuzeti na računalo i link na instrukcije.