Ako želite zaštititi direktorij lozinkom to možete učiniti preko cPanel opcije ”Directory Privacy”:

Directory Privacy

Otvorit će vam se prozor u kojem odaberete koji direktorij želite zaštititi.

Nakon što odaberete željeni direktorij, otvorit će vam se sljedeći prozor gdje u okviru “Security Settings” stavite kvačicu na opciju “Password protect this directory” i u polju niže upišite naziv koji želite da se pojavi na ulazu u zaštićeni dio te kliknite na button “Save“.

Nakon ove procedure pod dijelom “Create User” kreirajte login podatke sa kojima će se moći pristupiti zaštićenom direktoriju.