Ukoliko imate potrebu za istovremenim upisom istih DNS adresa na više domena, slijedite upute u nastavku:

  1. Unutar korisničkih stranica kliknite na meni “Domene” -> “Moje domene” kako bi vam se prikazao popis svih domena
  2. Na dnu stranice podesite prikaz aktivnih domena stavljajući kvačice na sve druge opcije (istekle, otkazane, na čekanju,…)
  3. Na dnu stranice u desnom kutu odaberite prikaz Neograničenog broja rezultata kako bi se na jednoj stranici prikazale sve domene prema prethodno odabranom filtru
  4. Stavite kvačicu u kućicu ispred svake domene na kojoj želite promjeniti DNS adrese ili stavite kvačicu u prvu kućicu u popisu kako bi se automatski odabrale sve domene iz popisa
  5. Na dnu stranice iz padajućeg menia “S odabranim” odaberite “Upravljanje Nameserverima
  6. Na novoj stranici prikazat će se popis svih odabranih domena kao i polja za upis do 5 novih DNS adresa, upišite najmanje 2 i spremite ih.