U slučaju da želite pristupiti web stranici prije nego što vam se domena registrira, možete zatražiti da vam aktiviramo pristup preko poddomene (vasadomena.s4w.com.hr).

Ako imate zakupljen reseller paket sa domenom npr. “resellerdomena.hr”, način na koji možete pristupiti stranici je da nam javite koju poddomenu želite koristiti i podesit ćemo je kao parkirnu domenu unutar cPanela hosting računa.
Nakon toga web stranici možete pristupiti preko adrese npr. http://testhr.resellerdomena.hr.
Kasnije kada se domena “test.hr” registrira jednostavno iz cPanela uklonite parkirnu domenu “testhr.resellerdomena.hr”.

Ovo je najjednostavni način pristupa stranici prije nego što se domena još ne aktivira, a neće biti problema zbog zaštite pristupa stranicama direktno preko dijeljene IP adrese.