Za pristup cPanel administraciji hosting računa možete koristiti sljedeće adrese:

  • http://vaša-domena.hr/cpanel

  • https://vaša-domena.hr/cpanel

  • http://vaša-domena.hr:2082

  • https://vaša-domena.hr:2083

  • https://nazivservera:2083

  • http://ipadresaservera:2082


U slučaju da se nalazite iza firewalla ili nekog proxy servisa koji ne dozvoljava pristup portovima 2082 i 2083, za pristup možete koristiti adrese

  • http://cpanel.vaša-domena.hr

  • https://cpanel.vaša-domena.hr

U navedenim primjerima adresu “vaša-domena.hr” zamijenite sa nazivom Vaše domene, dok naziv servera i IP servera zamijenite sa ispravnim podacima servera na kojem se nalazi Vaš hosting račun (točni podaci su Vam poslani na email)