Prijavite se u Vaš cPanel, pronađite rubriku Metrics i u njoj odaberite ikonu Awstats.Nakon toga otvoriti će se novi prozor i u njemu odberite View.
Ako imate više domena, samo odaberite istu ikonu u istom redu za koju domenu to želite gledati.