MySQL korisničke privilegije

Radi sigurnosnih razloga i performansi, Studio4web ne dozvoljava korištenje MySQL superuser pristupa na shared hosting računima. Umjesto toga, ako je vaš račun na shared serveru, imate pristup korištenju sljedećih MySQL privilegija:

 • ALTER
 • CREATE
 • CREATE ROUTINE
 • CREATE TEMPORARY TABLES
 • CREATE VIEW
 • DELETE
 • DROP
 • EXECUTE
 • INDEX
 • INSERT
 • LOCK TABLES
 • REFERENCES
 • SELECT
 • SHOW VIEW
 • TRIGGER
 • UPDATE

MySQL Event Scheduler

Skup korisničkih privilegija naveden iznad ne dozvoljava vam korištenje MySQL Event Scheduler-a na shared serveru. Osim mogućih sigurnosnih implikacija dodjele dodatnih privilegija, korištenje Event Scheduler-a na shared serveru može dovesti do potrošnje velike količine resursa te direktno utjecati na rad svih ostalih hosting računa na serveru.

Međutim, MySQL Event Scheduler može se aktivirati na zakupljenim VPS i dedicated serverima.

Više informacija

Za više informacija o MySQL privilegijama provjerite adresu http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/privileges-provided.html.