Ovdje ćemo navesti najčešće korištene portove na našim serverima te preporučene postavke za korištenje email servisa.

Popis ne sadrži sve portove koji mogu biti otvoreni na pojedinom serveru. Za detaljnije informacije da li je koji port otvoren ili zatvoren kontaktirajte našu podršku.

Najčešće korišteni portovi

cPanel Servis Port
  cPanel 2082
  cPanel – SSL 2083
  WHM 2086
  WHM – SSL 2087
  Webmail 2095
  Webmail – SSL 2096
Email Servis Port
  POP3 110
  POP3 – SSL 995
  IMAP 143
  IMAP – SSL 993
  SMTP 25
  SMTP alternativa 26
  SMTP alternativa 587
  SMTP – SSL 465
Web Servis Port
  HTTP 80
  HTTP – SSL 443
  FTP 23131
  SFTP 23132
  SSH 23132
  Webdisk 2077
  Webdisk – SSL 2078
  MySQL 3306
  PgSQL 5432

Preporučene postavke za korištenje email servisa (podebljano)

Vrsta servera Sigurnost Prijava Port

SMTP server

za odlazne poruke 

Obična ne kriptirana AUTH 25 i 26
Sigurna veza (TLS) StartTLS 587
Sigurna veza (SSL) SSL 465
 

POP3 server

za dolazne poruke

Obična ne kriptirana AUTH 110
Sigurna veza (SSL) SSL 995
 

IMAP server

za dolazne poruke 

Obična ne kriptirana AUTH 143
Sigurna veza (TLS) StartTLS 143
Sigurna veza (SSL) SSL 993