Kod nekih domena dostupne su dodatne opcije koje možete naručiti i aktivirati na domeni:

DNS administracija 
– narudžbom ove opcije možete uređivati različite DNS zone (A, CNAME, NS, TXT), bez potrebe da je domena smještena na nekom web hosting serveru.

Prosljeđivanje elektronske pošte
– narudžbom ove opcije možete preusmjeravati sve e-mail poruke na neku drugu domenu, bez potrebe da je domena smještena na nekom web hosting serveru.

Ove obje opcije mogu se koristiti samo kada je domena podešena na sljedeće DNS adrese:
dns001.studio4web.com
dns002.studio4web.com
dns003.studio4web.com
dns004.studio4web.com