Postupak promjene registrara naziva se transfer domene.

Ukoliko korisnik domene želi promjeniti registrara, postupak je sljedeći:

  1. korisnik mora odabrati i kontaktirati novog registrara, te mu reći da je korisnik postojeće domene i da želi svoju domenu prebaciti na njega.

  2. registrar će pokrenuti postupak transfera. U tom trenutku stari registrar (registrar kod kojeg je do sada bila korisnikova domena) e-mailom će automatski biti obaviješten od strane CARNeta da je pokrenut postupak transfera. Korisnik domene također će biti obaviješten e-mailom da je pokretnut postupak transfera. U tom e-mailu nalazit će se link kojim se potvrđuje zahtjev za transferom.

  3. ukoliko korisnik potvrdi transfer, transfer će automatski biti proveden, a potvrda o uspješno provedenom transferu bit će upućena starom registraru, novom registraru i korisniku.

  4. ukoliko korisnik ne dobije mail ili transfer ne potvrdi u roku od pet dana (pet kalendarskih dana), transfer neće biti proveden, o čemu će se automatski poslati obavijest korisniku domene, starom registraru i novom registraru.

Cijenu transfera domene određuje novi registrar.

Ovaj postupak je isti za naplatne sekundarne .hr domene i .com.hr domene.