Uvjeti korištenja hosting usluge za potrebe slanja masovnih email poruka navedeni su na ovoj adresi:
https://baza.studio4web.com/dozvoljeno-koristenje-resursa/#email